Tatjana je Žena koja živi svoju strast, svoju svrhu i svoje Nebo na Zemlji kao jedan novi duhovni kvalitet. Isceljena Žena, Lepota i Ljubav su vodilje u njenom životu.


Profesor Tatjana Libre je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2004. godine na Katedri za srpski jezik i književnost. Dalja usavršavanja

nastavila je na ženskim studijama i radu sa ugroženim kategorijama. Stekla je specijalizaciju iz Romologije. Bila je dugogodišnji profesor, predavač i pedagog u radu sa decom. 

Njen istraživački i inovativni duh doveo je do Energetske psihologije i koučinga da pronađe put spajanja duha i tela. Internacinalna edukacija iz traume za terapeuta Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) je dalo dubinu u vođenju procesa. Završene edukacije iz energetskog dela i upoznavanje sa uzrokom i posledicom, takozvanom Karmom je otvorilo kod Tatjane njene darove u radu sa ženama na isceljenju. 

Tatjana je autor dve Edukacije coaching programa Duhovni Vodič i Vodič za Čitanje Polja gde je spojen lični rad sa edukacijskim delom. Rad na svim nivoima telesnom, mentalnom, duhovnom i energetskom.

Autorka je grupnog Programa Žena Novog Doba, Tantra i transformacija, grupnog Programa Rađanje Autentične Energije i Individualnog Mentorskog programa.

Rad sa Tatjanom u ličnim, grupnim programima i edukacijama omogućava ženama širom sveta sa se iscele, da budu zadovoljne, da ceo svoj život usklade sa njihovom životnom Svrhom.

 • Diplomirani profesor, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Specijalizacija, Romologija i rad sa ugroženim grupama ljudi, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Ženske studije, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Energetski Psiholog (Kepler Institut, Beograd)
 • Sertifikovani terepeut Vremenskih Linija (Sal Rachele)
 • Sertifikovani Reiki praktičar, učitelj Margarita Milenković
 • Sertifikovani terapeut Kvantne transformacije 
 • Sertifikovani Holistic Life Coach
 • Sertifiovani Smeh Joga terapeut, Laughter Yoga International University
 • Sertifiovani praktičar ”Teslina psihologija i tehnologija uspeha”, Međunarodni naučni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle, Beograd
 • Predsertifikovani terapeut Somatic Experiencing® Trauma Institute (SETI)
 • Sertifikovani Holistic Coach Lens
 • Sertifikovani MFP Coach Lens

Pohađala je i završila i mnogobrojne seminare, kurseve i edukacije iz tantre, polja, koučinga, karmičke dijagnostike, tehnologije svesti, energetskih tehnika koje nemaju sertifikaciju ali su uneli  kvalitet u njenom  radu. Radila kao dugogodišnji asistent na međunarodnim edukacijama i seminarima koji su je osposobili da vodi ljude kroz njihov transformacioni proces.

Petar i Jana, njena deca su njena večita inspiracija koja je pokreću  na velike vizije u njenom životu jer oni su njena ljubav, svetlost, podrška i veliki njeni učitelji.